Sản Phẩm Giảm Giá
95,000 65,000Đ

DA BÒ ĐỐT CÓ CHÁY KHÔNG?

20-09-2019     1570     0   Tác Giả:  XƯỞNG VÍ TRƯỜNG CHINH

- Trường hợp giả da: Khi đốt cháy da sẽ nổi bọt, dễ tan chảy thành chất lỏng ( vì có thành phần nhựa), tỏa ra mùi khét của nhựa.
- Trường hợp da thật: Đốt cháy sẽ ra muộn than, có mùi khét của hợp chất hữu cơ ( giống mùi cháy của thịt)