Ví da bò dạng sần latigo
Ví được thiết kế với bên trong lót ba lớp da heo
Gốc cạnh được xử lý tinh tế
Chất da có độ bền 2-5 năm

VÍ SẦN LÁ
645 645 645 645 50

Ví da bò dạng sần latigo
Ví được thiết kế với bên trong lót ba lớp da heo
Gốc cạnh được xử lý tinh tế
Chất da có độ bền 2-5 năm

Từ Khóa

Sản Phẩm Liên Quan